سامانه کارنامه ماهانه آنلاین

با توجه به درخواست شما برای بازیابی گذرواژۀ خود از طریق پیامک، نام کاربری و گذرواژۀ شما از طریق سامانه پیامکی به شماره تلفن همراهی که قبلاً و در سامانه ثبت نموده‌اید ارسال خواهد شد. هزینۀ بازیابی گذرواژه از طریق پیامک، به عهده کاربر می باشد.

سامانه کارنامه ماهانه آنلاین